Lägg upp 2 lm och virka önskat antal maskor om den första maskan

Pilla upp den korta tråden igenom första maskan

Stik in virknålen i den första maskan på varvet och skjut upp arbetet en bit på virknålen

Tag i den korta änden och drag åt hårt.

Knyt ihop den korta änden med tråden som virkas ifrån men se till att maskan på virknålen inte blir för liten.

Fortsätt att virka enligt beskrivningen i mönstret som ska följas med början i första maskan där virknålen satt då de två ändarna knöts ihop. Inget hål i mitten på cirkeln